โหลดโปรแกรมเล่น ...

รัสเซีย Kurt Cobain
คนที่เลียนแบบเสียงของนักร้องมาก Kurt Cobain, ร้องเพลง “ชา Pennyroyal” ในสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองโนโวรัสเซีย.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์