โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถไฟขนาดใหญ่ที่มีรถทหาร
รถไฟในสถานีรถไฟอลาสก้าดำเนินการประมาณ 130 รถทหาร, ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่รถหุ้มเกราะสไตรเกอร์.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์