โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทารกที่มีปัญหาการได้ยินเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงของแม่ของเขา
ทารกที่มีปัญหาการได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกที่เสียงของแม่ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องช่วยฟังที่.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์