โหลดโปรแกรมเล่น ...

นาฬิกาญี่ปุ่นที่เขียนเวลา
Foitites ของ สถาบันโทเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น, พวกเขาสร้างนาฬิกาไม้ซับซ้อน, ผู้เขียนเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกนาที.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์