โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีทำถ่านในป่า
ผู้ใช้ช่องทางเทคโนโลยีดั้งเดิม, แสดงให้เราเห็นวิธีสร้างถ่าน, มีการใช้เป็นเลสเบี้ยน. ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่าไม้ที่มันทำ. ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนเริ่มต้นของการเผาไหม้เอาองค์ประกอบสารระเหยไม้ (เป็นน้ำและเรซิน). ผลเป็นเชื้อเพลิงสะอาดแทบที่เผา ด้วยอุณหภูมิสูงสุดของไม้, ควัน และเปลวไฟน้อยลง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์