โหลดโปรแกรมเล่น ...

มัน “คนที่ขายทั่วโลก” ดับเบิลเบส

นักดนตรีเอสราเบนอาดัมไม่บรรณาการกับเดวิดโบวี, เล่นชิ้นส่วนมีชื่อเสียง “คนที่ขายทั่วโลก” มีหน้าปก contrabass ดี.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์