โหลดโปรแกรมเล่น ...

มัน “คนที่ขายทั่วโลก” เข้าเป็น Gayageum
ผู้หญิงเกาหลีนักดนตรี Luna ลีปรับชิ้น “คนที่ขายทั่วโลก”, เพลงของเดวิดโบวี, เข้าเป็น Gayageum. คายากึมเป็นเครื่องดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิมของคนในครอบครัวของ santur, ประกอบไปด้วยถึง 25 สายผ้าไหมหรือผ้าไนลอนลงบนกล่องไม้.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์