โหลดโปรแกรมเล่น ...

หินขนาดใหญ่แผ่นดินถล่มในสวิตเซอร์แลนด์
ในวันจันทร์, 19 ตุลาคมรอบ 09:30, ร็อค 2.000 ลูกบาศก์เมตรถูกแยกออกจากภูเขานิวานิวา Mel ใน Valais สวิตเซอร์แลนด์. ร็อคลดลงจากระดับความสูง 1,000 เมตร, ขุดร่องลึกในป่าและทำลายต้นไม้หลาย.

หนึ่งสัปดาห์ก่อนนี้ถล่มทลายที่สวยงาม, นักธรณีวิทยาราฟาเอล Mayoraz บันทึกแรงสั่นสะเทือนในภูเขา, อาจเป็น เพราะการกัดเซาะตามธรรมชาติ. เป็นมาตรการ, หมู่บ้าน Arbey ได้อพยพ, วันอาทิตย์ปิดการจราจรบนถนนบริเวณใกล้เคียง. โชคดีมีความเสียหายหรือบาดเจ็บไม่.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์