โหลดโปรแกรมเล่น ...

มีระบบเก็บนวัตกรรม
บริษัทเทคโนโลยีนอร์เวย์ Hatteland, สร้างการจัดเก็บและกระจายสินค้าระบบนวัตกรรมเรียกว่าผลิตภัณฑ์ AutoStore. AutoStore การใช้หุ่นยนต์โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก, การกู้คืนและการกระจายของผลิตภัณฑ์, ตาข่ายมีความหนาแน่นมากที่ใช้พื้นที่น้อยกว่าคลังสินค้าทั่วไป.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์