โหลดโปรแกรมเล่น ...

แบบจำลองของ Wall-E หุ่นยนต์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา, โดยคริสลีไปเยี่ยมเพื่อนของเขาไมเคิล McMaster เพื่อดูแบบจำลองที่สวยงามของหุ่นยนต์ Wall-E ซึ่งทำด้วยมือ. ในขณะที่ภาพยนตร์ของพิกซาร์, The Wall-E สามารถพูด, การเต้น, ย้ายหัวขึ้นและย้ายไปยังที่ห่างไกล.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์