โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทดลองกับแบตเตอรี่

เป็นการแสดงและทดลองนี้ โดยชุมชนวิทยาศาสตร์เคมีโลกในสหราชอาณาจักร, เราสามารถวัดปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับ anapidisi ของพื้นดิน. แบตเตอรี่ มีไม่ตีที่ชาร์จเต็ม, ในขณะที่โหลดมีขนาดเล็กกว่าสูงกว่าตี’ ทั้งหมด.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *