โหลดโปรแกรมเล่น ...

ระยะทางที่สุภาพ
ออกอากาศบทสนทนาตลกจากออสเตรเลีย «โปรแกรม Micallef», ได้รับคำอธิบายคืออะไรและวิธีกำหนด "สุภาพระยะทาง".

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์