การทดลองของลิฟท์
Ένα πείραμα από την εκπομπή Candid Camera του 1962, ที่อธิบายวิธีการทำงานทั้งหมดมีผลต่อการเป็นกรรมการ.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์