การทดลองที่น่าประทับใจของอาจารย์
ครั้งนี้เป็นครั้งที่เคมีอาจารย์ประทับใจนักกับการทดลองที่เป็นอันตรายวางในกี่วินาทีไฟพื้นของห้องเรียน. ศาสตราจารย์ Stoops กับเผาหลอดทดสอบที่ประกอบด้วยมีเทนเหลว, ในขณะที่เขาได้ขอให้นักเรียนนั่งขาในอากาศและกระเป๋าของพวกเขาผ่านโรงเรียน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์