โหลดโปรแกรมเล่น ...

ลิเธียมในแก้วน้ำ

ชายหนุ่มพยายามการทดลอง, โยนลิเธียมชิ้นใหญ่ในแก้วน้ำ. ลบออกจากแบตเตอรี่ลิเธียมและกระโจนลงไปในแก้วน้ำเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา. ลิเธียมที่ถูกไฟไหม้และจำนวนเงินที่มหาศาลของความร้อนที่มีอิสรเสรียากจนแก้ว. ลิเธียมเป็นโลหะอัลคาไลที่ง่ายทำปฏิกิริยากับอากาศหรือน้ำ. เมื่อสัมผัสกับน้ำ, ปฏิกิริยาเคมีเผยแพร่ไฮโดรเจน (H2) ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *