โหลดโปรแกรมเล่น ...

ลิเธียมในแก้วน้ำ
ชายหนุ่มพยายามการทดลอง, โยนลิเธียมชิ้นใหญ่ในแก้วน้ำ. ลบออกจากแบตเตอรี่ลิเธียมและกระโจนลงไปในแก้วน้ำเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา. ลิเธียมที่ถูกไฟไหม้และจำนวนเงินที่มหาศาลของความร้อนที่มีอิสรเสรียากจนแก้ว. ลิเธียมเป็นโลหะอัลคาไลที่ง่ายทำปฏิกิริยากับอากาศหรือน้ำ. เมื่อสัมผัสกับน้ำ, ปฏิกิริยาเคมีเผยแพร่ไฮโดรเจน (H2) ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์