โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีการอุ่นที่อุณหภูมิ -40 ° C ในรัสเซีย;
เตาผิงขนาดใหญ่ที่ผ่านไปทั้งบ้าน, อาหารที่ประหยัดที่ใช้ประโยชน์จากความร้อนของเตาผิงและฟืนมาก, มีส่วนผสมที่ช่วยให้อยู่รอดในสภาพภูมิอากาศที่ไม่เป็นมิตรของชนบทรัสเซีย.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์