ลิงย้ายไปยังสายโทรศัพท์
ในฐานะที่เป็นพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะในเมือง Mutsu ญี่ปุ่น, ลิงญี่ปุ่นย้ายเป็นเส้นเดียวผ่านสายโทรศัพท์.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์