โหลดโปรแกรมเล่น ...

การฟื้นฟูของตารางเก่าของพระแม่มารี
อนุรักษ์ศิลปะของ บริษัท Baumgartner ฟื้นฟู, เรียกคืนตารางเก่ามาก “อาเวมารีอา” (คริสตจักรคาทอลิกพระแม่มารี).

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์