โหลดโปรแกรมเล่น ...

ความคิดที่ดีที่จะช่วยให้คนที่ต้องการ
พันตันของเสื้อผ้าปลอมยึดและทำลายทุกปีในสหราชอาณาจักร. คริสตจักรของจังหวัดลิงคอล์น, เธอมีความคิดที่จะเย็บโลโก้อื่นบนเสื้อผ้าเหล่านี้และบริจาคให้กับผู้ที่อยู่ในความต้องการ.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์