โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถยนต์ที่มีชื่อเสียงไปช้อปปิ้ง (โฆษณา)
เพื่อส่งเสริมการให้บริการสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรับไดรฟ์, สหรัฐอเมริกาซูเปอร์มาร์เก็ตโซ่ Walmart ปล่อยออกมาโฆษณากับรถยนต์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์