โหลดโปรแกรมเล่น ...

หุ่นยนต์พลิกขวด
ใน Robocon ในปีนี้ในประเทศญี่ปุ่น, ทีมงานของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสร้างพวงของหุ่นยนต์ขวดพลิกที่สามารถเล็บท้าทายอินเทอร์เน็ตดีกว่ามากที่สุดของเรา.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์