โหลดโปรแกรมเล่น ...

สวิส VS ทำนาฬิกาญี่ปุ่น
นาฬิกามืออาชีพไรอันมณีแบ่งลงสองนาฬิกาไม้ที่แตกต่างกัน; หนึ่งนาฬิกากับการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นและอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวของสวิส.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์