โหลดโปรแกรมเล่น ...

พิมพ์ 3D กระดูกสังเคราะห์
พวกเขาจะเรียก Hyperelastic กระดูก, พวกเขาจะถูกพิมพ์ในแบบ 3 มิติ, และพวกเขาเป็นอนาคตของการปลูกถ่าย.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์