โหลดโปรแกรมเล่น ...

เล่นกลองที่มีแถบแม่เหล็ก

Ο EI ร่วม, สมาชิกของกลุ่ม Open Reel Ensemble จากประเทศญี่ปุ่น, ใช้แถบแม่เหล็กเป็นเคาะ. เทปรีลตึงผลิตเสียง, พวกเขาจะถูกตีด้วยไม้และการเดินทางที่รวดเร็วกว่าหัวอ่านของเทปบันทึกเสียง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์