โหลดโปรแกรมเล่น ...

ลำโพง: แม่เหล็กและเสียง
ลำโพงจะได้ประโยชน์การปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างคลื่นเสียง. วิดีโอนี้อธิบาย และอธิบายถึงวิธีการสร้างลำโพงแบบเรียบง่าย.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์