โหลดโปรแกรมเล่น ...

ร้านอาหารอัตโนมัติในประเทศจีน
บริษัท ทีซีแอลอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติได้สร้างร้านอาหารทดลองในเซินเจิ้นประเทศจีน, ที่ทุกอย่างจะทำโดยอัตโนมัติมีพนักงานไม่. มันดูเหมือนจะไม่เพื่อดึงดูด…

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์