โหลดโปรแกรมเล่น ...

อิเล็กทรอนิกส์เลเซอร์บัดกรี

วิดีโอที่แสดงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บัดกรีการทดลอง, ใช้ลำแสงเลเซอร์ขนาดเล็ก. เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้น โดยบริษัทญี่ปุ่น Subaru ปออปโตอิเล็กทรอนิกส์.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.