โหลดโปรแกรมเล่น ...

วันเกิดของวัตถุระเบิด
ที่เต็มไปด้วยลูกโป่งไฮโดรเจนมาติดต่อกับดอกไม้ไฟบนเค้กวันเกิด, ก่อให้เกิดการระเบิด.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์