โหลดโปรแกรมเล่น ...

ชิ้นส่วนใหญ่ของโซเดียมในน้ำ
โลหะโซเดียมทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับน้ำ, ผลิตไฮโดรเจน. เช่น โลหะอื่น ๆ, โซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำ exothermically, ดังนั้น ความร้อนที่ปล่อยออกมามักจะเป็นเพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขนาดเล็ก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์