โหลดโปรแกรมเล่น ...

เหาะในแบบจำลองขนาดเล็ก
สถาปนิก อดัมโธร็อกมอร์ตัน สร้างรถไฟเหาะในการดำเนินงานในรูปแบบที่ทำด้วยไม้.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์