โหลดโปรแกรมเล่น ...

สีรุ้งเป็นวงกลม

เช้าวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016, เวลช์ Bernie บันทึก ด้วยเซลล์ของรุ้งเป็นวงกลมในท้องฟ้า, จากหอสปินเนเกอร์ในพอร์ตสเมาท์ อังกฤษ สหราชอาณาจักร.

ปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ซึ่งไม่สามารถมองเห็นจากพื้นดินยกเว้นในกรณีที่หายากมาก, ปรากฏเหนือพอร์ตพอร์ตสมัธสำหรับไตรมาส, ก่อนมันหายไป.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *