Ładowanie gracza...

Ładowanie wózka barka
W Rosji, ciężarówka załadowana rur metalowych próbuje wspiąć się na barce, aby przejść przez rzekę. Niestety, plan nie idzie zgodnie z planem.

Pod ciężarem wózka, barka zaczęła odległości, podczas gdy samochód był jeszcze na ziemi. Ten ostatni wejdzie do rzeki i zniknął na dno ze swoim ładunkiem. Na szczęście, kierowca miał czas, aby wydostać się z kabiny.

Komentarze

Proszę Zgłoś się do systemu skomentować
awatara