Warunki korzystania

Użytkownik stron i usług Videoman.gr zgadza się z następującymi warunkami korzystania, zastosowanie do wszystkich treści, usługi, stron, grafika, zdjęcia, Zdjęcia i pliki w nim zawarte. więc, Należy przeczytać te warunki Zanim odwiedzicie lub przy użyciu stron internetowych i usług starannie. Jeśli nie zgadzają, To nie powinny wykorzystywać treści i usług prezentowanych na łamach Videoman.gr.

Jest to możliwe w celu poprawy usług Videoman.gr lub z jakiegokolwiek innego powodu, ma polityki lub usług, a tym samym zmiany tych terminów, bez ostrzeżenia.

nieletni

Użytkownicy stron i usług Videoman.gr mówią, że są co najmniej 18 lat. Nieletni mają dostęp do usług Videoman.gr tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. opiekunów prawnych nieletnich lub ich rodzice mogą przyjąć, Ale pod stałym nadzorem osoby dorosłej i na siebie wszelkie zobowiązania powstałe w wyniku korzystania z usługi od nieletnich, korzystanie ze stron i usług Videoman.gr.

Wykluczenie Polecony - Zalecenia

Treści i usług o Videoman.gr żaden sposób nie są pośrednio lub bezpośrednio, zachęcający, porady lub sugestie, skłonić do realizacji lub wykonywania operacji lub jej naśladować. Koniec, w każdym przypadku korzystanie ze stron i usług nie ukrywa Videoman.gr konsultanta - relacje z klientem. Zamiast tego, w gestii użytkowników -episkepton Videoman.gr , Można oceniać i działać na podstawie własnej woli, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Videoman.gr

linki i Umieszczone Do innych stron

Zawartość Videoman.gr zawarte zbiór linków i wideo osadza z innych witryn. Ze względu na ilość danych, Videoman.gr nie sprawdzić dostępność, zawartość, Polityka prywatności, jakość i kompletność usług innych stron internetowych, o których mowa przez “więzy”, hiperłącza, osadza lub banery reklamowe. Videoman.gr w żaden sposób nie uważa się objąć lub odrzuceniu treści lub usług tych stron internetowych i / lub stron, które są określone lub powiązanych z nimi w inny sposób. Jeśli użytkownik decyduje o miejscu w użyciu, poprzez ich zrzeszeń, jednym z miejsc trzecich, Przyjmuje, że robi to na własne ryzyko.

Jeśli Videoman.gr otrzymał zawiadomienie prawną lub zawiadomienie od właściwych organów, że zawartość spowodować uszkodzenie lub inne szkody moralne osobie trzeciej lub nie spełnia wymagań eksploatacyjnych prawne, Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia odpowiedni link i widok za pośrednictwem stron.

ograniczenie odpowiedzialność

Videoman.gr nie ponosi odpowiedzialności, i nie jest zobowiązany do przywrócenia obrażenia, które mogą być poniesione przez odwiedzającego - Strony użytkowników i / lub członkowie jego usług, lekkomyślnie lub problemy techniczne, a także nie ponosi odpowiedzialności za „wirusów”, które mogą zostać uwolnione i powodować problemy lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Usługa gościem tej strony przyznaje, że wszystkie strony / usługi i treści dostarczone “jak jest”. Ze względu na charakter i wielkość Internecie, w każdych warunkach, w tym przypadku zaniedbania, Videoman.gr nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez strony zwiedzających, usługi, wybory i zawartość, który wyróżnia się z własnej inicjatywy.

Videoman.gr nie gwarantuje, że strony, usługi, wybory i zawartość Videoman.gr będzie nieprzerwane, bez błędów i że błędy zostaną poprawione. Również, nie gwarantuje, że takie same lub innych związanych witrynę lub serwery (serwery) dzięki którym są one udostępniane użytkownikom / członków, Nie zawierają szkodliwych składników. Videoman.gr w żaden sposób nie gwarantuje poprawności, kompletności lub dostępności treści, strona, usługi, opcje lub ich wyniki. Koszt ewentualnych korekt, są ponoszone przez odwiedzającego / użytkownika iw żadnym wypadku Videoman.gr

Regulamin, Pobierz i Komentarz

Videoman.gr nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy użytkowników. Odpowiedzialny za każdy komentarz jest tylko osoba, która pojawia się jako autor komentarza. Użytkownicy nie zgadzam umieszczenie zniesławiające, obraźliwe, spam lub nielegalnych treści w uwagach czy filmów przesłanych. Każdy film z reklamy, niezdolny, spam lub nielegalnych treści będą natychmiast usuwane. Administratorzy Videoman.gr zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza lub film narusza powyższe zasady.