Οπτικοποίηση της διάδοσης του αέρα κατά τον βήχα

Το Πανεπιστήμιο του Bauhaus στη Βαϊμάρη της Γερμανίας πραγματοποίησε ένα πείραμα για να ανιχνεύσει τον τρόπο μετάδοσης του αέρα κατά τη διάρκεια του βήχα, με διαφορετικές παραμέτρους. Έγινε δοκιμή 6 περιπτώσεων: ένα άτομο που αναπνέει κανονικά, ένα άτομο που βήχει, ένα άτομο βήχει στο χέρι του, στον αγκώνα του, με μια μάσκα σκόνης και με μια χειρουργική μάσκα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.