โหลดโปรแกรมเล่น ...

ย้าย ด้วยไม้
คนนี้ได้พบเทคนิคใหม่ในการย้าย โดยใช้ไม้ขนาดใหญ่. จับ ด้วยมือทั้งสอง, ยอดดุลที่ทำเล็กกระโดด.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์