โหลดโปรแกรมเล่น ...

บีเรียนฮัสกี้ที่พูดกับไก่
นอนอยู่บนพื้นดิน, มายาที่ฮัสกี้สนทนากับไก่. ในขณะที่ไก่ kakarizoyn, สุนัขให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการอภิปราย, ทำเสียงคำราม.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์