โหลดโปรแกรมเล่น ...

สุนัขจิ้งจอกใกล้เล้าไก่
ในโปแลนด์, สุนัขจิ้งจอกใกล้เล้าไก่หวังจะจับไก่. แต่สำหรับเรื่องนี้ ’, ไก่มีกำลังคุ้ม…

เมื่อเขาได้ยินไก่เพื่อ kakarizoyn จากความตื่นตระหนก, สุนัขที่บ้านมาทำงาน และใช้เวลาในการล่าสุนัขจิ้งจอก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์