หดตัว AR-15 การโต้แย้ง
ตอบสนองต่อการร้องเรียนว่าดีพอที่จะทำให้ไหล่ช้ำการหดของ AR-15.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์