โหลดโปรแกรมเล่น ...

เด็ก vs เงา
บนผนังของห้อง, แม่เล่นกับแคลร์น้อย. เลียนแบบหัวสัตว์ ด้วยมือของเงาบนผนัง. แต่สัตว์ที่เป็นไป เพื่อโจมตี และหลอกสาวน้อยที่จะอยู่บนเสื่อ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์