โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถสองคันไซที่บล็อก
ในรัสเซีย, ขายรถที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างรถยนต์ในช่วงการจราจรติดขัด, เมื่อรถคันที่สองก็บล็อกวิธี. ไซตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่า โปรแกรมควบคุมที่ต้องการให้จุดบุหรี่ในรถของเขาต่อไป. เพื่อ ทำหน้าที่เป็นคนกลาง, ส่งบุหรี่จากพาหนะหนึ่งไปยังอีก.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์