โหลดโปรแกรมเล่น ...

สอบสำหรับศัลยแพทย์ผู้สนใจในประเทศญี่ปุ่น
โรงพยาบาลเซ็นทรัลของคุตะวันตกของญี่ปุ่น, ใช้วิธีการเฉพาะเพื่อแยกศัลยแพทย์หนุ่มที่จะเข้าร่วมกับพนักงานของ. การตรวจสอบทักษะและความแม่นยำของหนุ่มผู้สมัคร, ผู้บริหารโรงพยาบาลมอบหมายบางทดสอบยากมาก.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์