โหลดโปรแกรมเล่น ...

ห้ามเซอร์ฆ่าตัวตาย!
คนในเมืองจีนกวางเจาขู่ว่า จะฆ่าตัวเองนั่งอยู่บนเสาโลหะ. แต่การบังคับจัดหน่วยดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว, ชุดที่นอนขนาดใหญ่บนพื้นดินและโยนคนในนั้น ด้วยความช่วยเหลือของท่อดับเพลิง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์