โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทดลองกับคลื่นในสระ

พ่อตัดสินใจที่จะแสดงหลักการผันแปรของคลื่นโดยใช้สระหลังบ้านเด็กของเขา.

คลื่นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นเมื่อสองกระเบื้องสองคลื่นที่ มีทิศทางเดียวกัน. โดยทั่วไป, ความกว้างของคลื่นสองรวมถึงรูปแบบคลื่นแนวตั้งขนาดใหญ่ระหว่างความขัดแย้ง. นั่นคือเหตุผลที่มีเช่นคลื่นขนาดใหญ่บริเวณกลางสระ, สองครั้งทั้งสองคลื่นที่งัดข้อกันฟอร์ม.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *