โหลดโปรแกรมเล่น ...

ศิลปะของอาหารปลอม
ในประเทศญี่ปุ่น, โดยทั่วไปร้านอาหารจะนำเสนออาหารของพวกเขาแสดง, เหมือนร้านค้า Windows. อาหารที่ทำจากพลาสติก, แต่สร้างสรรค์อย่างคล้ายจริง.

สร้างสรรค์เหล่านี้, ผลิตในเมืองกูโจเท่านั้น, ที่มีประเพณีศิลปะประดิษฐ์โภชนาการ. คนที่สร้างอาหารพลาสติกเป็นศิลปินที่แท้จริง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์