โหลดโปรแกรมเล่น ...

เงินบนถนน!
เช้าวันจันทร์ทั่วบนทางหลวงในประเทศเนเธอร์แลนด์ ใกล้ลิมเบิร์ก, เป็นกระป๋องด้วยเงินซ้ายไม่ทราบสาเหตุจากการบริการรถบรรทุก. โปรแกรมควบคุมขนส่งหยุด, กำลังออกรถมา และพยายามรวบรวมสามารถบันทึกจำนวนมาก. กล่องมีอยู่กี่โหลพันยูโรที่ถูกต้องสำหรับธนาคารเอทีเอ็ม.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์