โหลดโปรแกรมเล่น ...

‘ ตกใจขน’ tumbleweed จะมากกว่าบ้านออสเตรเลีย
วางกาแรตต้าในวิกตอเรีย, ออสเตรเลียได้รับการยึด โดย tumbleweed, มีประตูและหน้าต่างการอุดตัน. รายงาน โดย Lydia Batham.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์