โหลดโปรแกรมเล่น ...

สามลอยจากคลื่น
เมื่อวันจันทร์กุมภาพันธ์ 8, 2016, คลื่นของสตันคู่สูงอายุที่ทำการนั่งบนชายหาด Porschen, ในแคว้นเบรอตาญ ฝรั่งเศส. ทั้งคู่เข้าหาน้ำ, แม้ มีพายุที่อยู่บนชายฝั่ง.

คลื่นลูกแรกกวาดไปชายอายุ 75 ปี, แล้วภรรยา 76chroni ที่พยายามช่วย. ในที่สุดเขาทั้งสองถูกช่วยเหลือ โดยคนที่ใกล้กับจุด. ผู้อื่นยังมาทำการเสนอความช่วยเหลือ. ทั้งคู่ย้ายไปโรงพยาบาล และดี. คนที่บันทึก ด้วยกล้องถูกปิดใช้งาน และอาจไม่มีการแทรกแซง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์