โหลดโปรแกรมเล่น ...

การเปลี่ยนแปลงของหนอนเป็นผีเสื้อ
นี้เอาวิดีโอ, แสดงการเปลี่ยนแปลงของด้วงเป็นผีเสื้อพระมหากษัตริย์ (Danaus plexippus). การแปลงจะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ, ไข่, ตัวอ่อน (หนอนผีเสื้อ), ผีและเพลิน (ขั้นตอนสุดท้าย). ผีเสื้อพระมหากษัตริย์เป็นสายพันธุ์อพยพ, ถิ่นในอเมริกา. โอนย้ายปีละสองครั้งต่อกลุ่ม, ครอบคลุมมากกว่า 4.000 กม..

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์