โหลดโปรแกรมเล่น ...

คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับหยดน้ำ
พรา Manu, อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Stanford และนักเรียนของเขา (ระหว่างพวกเขาและ Katsikis Yorgos กรีก), มีพัฒนาคอมพิวเตอร์ทันสมัยที่ทำงานโดยใช้ฟิสิกส์ของหยดน้ำเคลื่อนไหว. เป้าหมายของพวกเขาคือการ ออกแบบชั้นใหม่ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมได้อย่างถูกต้อง และจัดการเรื่องทางกายภาพ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์