โหลดโปรแกรมเล่น ...

บัลเลต์งดงามกายกรรม โดยสองนักเต้น
ระหว่างการออกอากาศ “เอเชียก็อตทาเลนต์”, แสดงเป็นคู่ที่มีความสามารถจากประเทศจีนงดงามกายกรรมเต้นในที่สาธารณะ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์